• Ліцензії та сертифікати

ЛІЦЕНЗІЇ

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ РЕЄСТР СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Відомості щодо права провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Відомості щодо права провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

Відомості щодо права провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

 

Реєстр субєктів освітньої діяльності (ЄДБО): 890 ВСП "Путивльський фаховий коледж СНАУ"

Акт узгодження переліку спеціальностей

 

АКРЕДИТАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАТИ

ОПС "ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР"

Код та назва спеціальності

Освітньо-професійна програма

Рішення Акредитаційної комісії

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

від 12.06.2018 р.

протокол № 130

Сертифікат

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

від 12.06.2018 р.

протокол № 130

Сертифікат

081 Право

Право

від 28.05.2015 р.

протокол № 116

Сертифікат

181 Харчові технології

Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів

від 06.11.2018 р.

протокол № 132

Сертифікат

181 Харчові технології

Зберігання та переробка зерна

від 06.11.2018 р.

протокол № 132

Сертифікат

211 Ветеринарна медицина

Ветеринарна медицина

від 12.06.2018 р.

протокол № 130

Сертифікат

ОКР "МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ"

Сертифікати про акредитацію за ОКР "Молодший спеціаліст" (переглянути в пдф)

Код та назва спеціальності

Рішення Акредитаційної комісії

Висновки акредитаційної експертизи

071 Облік і оподаткування

від 12.06.2018 р.

протокол № 130

Висновки 2018 р.

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

від 12.06.2018 р.

протокол № 130

Висновки 2018 р.

081 Право

від 28.05.2015 р.

протокол № 116

Висновки 2015 р

181 Харчові технології

від 06.11.2018 р.

протокол № 132

Висновки 2018 р.

211 Ветеринарна медицина

від 12.06.2018 р.

протокол № 130

Висновки 2018 р.