• Освітньо-професійні програми

ФАХОВА ПЕРЕДВИЩА ОСВІТА

Стандарти спеціальностей

Назва програми

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

076 Підприємництво та торгівля

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 Право

Право

181 Харчові технології

Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів

181 Харчові технології

Зберігання та переробка зерна

211 Ветеринарна медицина

Ветеринарна медицина

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

242 Туризм і рекреація

Туризм і рекреація

126 Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПП


ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА


ПРОФІЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА