• Умови доступності для МГН

Умови доступності безперешкодного доступу до будівель, приміщень коледжу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

З метою забезпечення права на освіту особам з особливими освітніми потребами Відокремлений структурний підрозділ «Путивльський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету» відповідно до Закону України «Про освіту» та Закону України «Про фахову передвищу освіту» зобов’язується формувати доступне та комфортне освітнє середовище для усіх учасників освітнього процесу.

Провадження освітньої діяльності для дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН) у ВСП «Путивльський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету» забезпечує через:

1. Безпроблемне пересування на візку на прилеглій території до будівлі коледжу.

2. Облаштований пандус на вході до коледжу відповідно до державно-будівельних норм та зареєстрований в БТІ.

3. Доступність та зручність розташування дверних прорізів.

4. Наявність окремого туалету для маломобільних груп населення згідно з п.11 ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

5. Прийняття пандусу та туалету для МГН в експлуатацію оформлено Актом від 01.09.2022р.

6. На 1 поверсі навчального корпусу знаходяться навчальні аудиторії з комп’ютерною технікою та доступом до мережі Інтернет, читальна кімната для МГН з науковою та навчально-методичною літературою, їдальня, актова зала, туалет, гардероб. Інформаційні тактильні таблички на відповідних приміщеннях дублюють текстову інформацію у тактильному вигляді плоско друкованого тексту та шрифтом Брайля.

Згідно з листом Управління містобудування та архітектури Сумської обласної державної адміністрації від 20.07.2022 р. № 01-11/325 «Про відповідність вимогам доступності навчальних приміщень» коледж забезпечує в достатній мірі умови для надання освітніх послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».