• Інформація вступнику

СПЕЦІАЛЬНОСТІ, ЯКИХ НАВЧАЮТЬ У КОЛЕДЖІ:

ФАХОВА ПЕРЕДВИЩА ОСВІТА

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА

Вверх