• Студенту

Студент - (лат.studens,- «ретельно працюючий», «такий, що займається»), учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.

У Стародавньому Римі й у середні віки студентами називали будь-яких осіб, зайнятих процесом пізнання. З організацією в ХІІ ст. університетів термін «студент» став уживатися для означення тих, хто навчається (спочатку й тих, хто викладають) у цих закладах; після введення учених звань для викладачів ( магістр, професор тощо) - тільки учнів.

У США, Великій Британії й ряді інших країн студентами називають також учнів коледжів.

В Україні студент - особа, яка в установленому порядку зарахована до закладу вищої та фахової передвищої освіти та навчається за денною (очною), вечірньою або заочною, дистанційною формами навчання з метою здобуття певних освітнього й освітньо-кваліфікаційного рівнів.


ІНФОРМАЦІЯ СТУДЕНТАМ

Облік успішності Стипендіальне забезпечення
Електронний каталог Відділ працевлаштування
Підготовка до ЗНО Вибіркові компоненти
Виховний процес Протидія булінгу
Рекізити на оплату за навчання Благодіний фонд"Надія"