• Вибіркові компоненти

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ

Відповідно до статті 54 п.1.17 Закону України «Про фахову передвищу освіту» особи, які навчаються в закладах фахової передвищої освіти, мають право на участь у формуванні індивідуального навчального плану, вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньо-професійною програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менше 10 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для освітньо-професійної програми фахової передвищої освіти. При цьому здобувачі фахової передвищої освіти мають право обирати навчальні дисципліни, що пропонуються для здобувачів вищої освіти, за погодженням з керівником закладу фахової передвищої освіти.


Групи Освітні компоненти
24-С, 25-С, 26-С, 26-П, 27-С, 28-С, 28-П, 29-С Загальноколеджанські
24, 24-С, 29, 29-С, 26, 26-С, 28, 28-С, 25, 25-С, 35, 35-С, 38, 38-С Фізичне виховання
15,25, 25-С, 35, 35-С Фахові Ветеринарна медицина
14,24, 24-С, 14-з Фахові Облік і оподаткування
19,29, 29-С Фахові Підприємництво та торгівля
16,26, 26-С,36,36-С, 16-з Фахові Право
18,28, 28-С, 38, 38-С Фахові Харчові технології
27-с Фахові Технологія виробництва і перобки продукції тваринництва

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Обирається студентами на 3-4 курси за видами рухової активності (спортивні секції) за наступним переліком:

Назва спортивної секції Прізвище та ін.викладача
 Баскетбол  Цвєтков О.М.
 Волейбол  Удод О.А.
 Настільний теніс  Удод О.А.
 Футбол  Цвєтков О.М.

ЗАГАЛЬНОКОЛЕДЖАНСЬКА ВИБІРКОВА ДИСЦИПЛІНА

Обирається студентами на 2 курс (та 1 курс за скороченим терміном навчання) з переліку навчальних дисциплін:

Перелік вибіркових дисциплін

  • Вища математика
  • Екологія
  • Соціологія
  • Основи психології
  • Політологія
  • Безпека життєдіяльності
  • Теорія ймовірності
  • Культурологія
  • Ділова англійська мова
  • Ораторське мистецтво


ФАХОВІ ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ