• Вибіркові компоненти

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ

Відповідно до статті 54 п.1.17 Закону України «Про фахову передвищу освіту» особи, які навчаються в закладах фахової передвищої освіти, мають право на участь у формуванні індивідуального навчального плану, вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньо-професійною програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менше 10 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для освітньо-професійної програми фахової передвищої освіти. При цьому здобувачі фахової передвищої освіти мають право обирати навчальні дисципліни, що пропонуються для здобувачів вищої освіти, за погодженням з керівником закладу фахової передвищої освіти.


ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Обирається студентами 3-4 курсів за видами рухової активності (спортивні секції) за наступним переліком:

Назва групи Прізвище та ін.викладача
 Баскетбол  Цвєтков О.М.
 Волейбол  Удод О.А.
 Настільний теніс  Удод О.А.
 Футбол  Цвєтков О.М.
 Загальна фізична підготовка  Цвєтков О.М., Удод О.А.

ЗАГАЛЬНОКОЛЕДЖАНСЬКА ВИБІРКОВА ДИСЦИПЛІНА

Обирається студентами 2 курсів (та 1 курсів за скороченим терміном навчання) з переліку навчальних дисциплін затвердженого

наказом про затвердження переліку загальноколеджанських дисциплін вільного вибору студентів на 2022/2023 н.р.

Перелік вибіркових дисциплін