• Виховний процес

СТУДЕНТУ


НА ДОПОМОГУ СТУДЕНТУ


НАША ГОРДІСТЬ

ЧЕБАКОВА Аліна, студентка 3-го курсу економіко-правового відділення, за успіхи у навчанні нагороджена Золотою медаллю, є стипендіатом голови обласної державної адміністрації, голова ради самоврядування економіко-правового відділення, член Студентської молодіжної ради при голові Сумської ОДА

ГРИГОР’ЄВ Сергій, студент 3-го курсу відділення харчових технологій, за успіхи у навчанні нагороджений Золотою медаллю, староста групи

ІЛЬЮЩЕНКО Валерія, студентка 3-го курсу економіко-правового відділення, за успіхи у навчанні нагороджена Золотою медаллю, староста групи


ГУРТОЖИТОК

Гуртожиток ВСП «Путивльський фаховий коледж Сумського НАУ» розташований за адресою: пров. Студентський, 2, м. Путивль,Конотопський р-н, Сумська обл.

Переконлива думка про те, що хто не жив свого часу в гуртожитку, той і студентом не був, має свою неприховану істину, бо студентський гуртожиток – це свого роду цілий світ, хоча і відокремлений, але реальний. Тут свої закони і правила, які вимагають від мешканців активно влитися в студентське життя, бути життєрадісними та креативними молодими людьми.

У гуртожитку створені та постійно підтримуються всі належні умови для проживання, повсякденної самостійної підготовки, активного проведення годин дозвілля та відпочинку молоді.

Велику роль в організації життя в гуртожитках, спрямування його до активної творчої та самостійної діяльності належить раді гуртожитку як органу студентського самоврядування, який покликаний зблизити людей, навчити певним нормам життя, добра та дружби. Саме тут зароджується товаришування, результатом якого стає підтримка в дорослому самостійному житті та збережені про студентські роки найкращі спогади.

Тому в студентському гуртожитку завжди нові ідеї, тут завжди цікаво і весело проходять свята і виникають найтепліші почуття, тут усі єдині, усі живуть одними та тими ж помислами.

Виховна робота в гуртожитку здійснюється відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, їх психофізичних особливостей у різноманітних організаційних формах, які забезпечують функціонування безперервного виховного процесу у позаурочний час.

Студентський гуртожиток призначений для проживання на період навчання студентів, слухачів, а також студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання. У гуртожитку можуть бути поселені студенти заочної форми навчання на період проведення екзаменаційної сесії, абітурієнти на період проведення вступних випробувань. Гуртожиток знаходяться поруч з коледжем та має 320 місць для проживання.

Станом на 01.09.2022р. наявність вільних місць становить 160.

Вартість місця проживання в гуртожитку складається з вартості його утримання та вартості обов’язкових побутових послуг, що надаються Студентам, які проживають у гуртожитку та регулюється і не може перевищувати встановлені законодавством норми (спільний Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 28.03.2011 № 284/423/173, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2011 р. за № 520/19258 «Про встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності»).

Станом на 01.09.2022р. вартість проживання за 1 місяць становить 604 грн