• ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ 

Графіки практик
 071 Облік і оподаткування
 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 081 Право
 181 Харчові технології
 211 Ветеринарна медицина та 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА


ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА