• Циклова комісія обліково-економічних та правознавчих дисциплін

СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

>

МЕТОДИЧНА АКТИВНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ